NABÓR NA SZKOLENIE I DORADZTWO Z ZAKŁADANIA I PROWADZENIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

RUSZA CYKL SZKOLENIOWO-DORADCZY Z EKONOMIZOWANIA NGO I ZAKŁADANIA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH
19 marca 2018

Serdecznie zapraszamy osoby bezrobotne, planujące założyć podmiot ekonomii społecznej (np. stowarzyszenie, fundację) do udziału w bezpłatnym szkoleniu i doradztwie. Wszystkie zajęcia i spotkania odbywają się na terenie Subregionu Bielskiego. Pierwsze grupy rozpoczynają zajęcia już w marcu 2018. Szczegóły oferty, zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne znajdują się w zakładce – ścieżka wsparcia nr 1

Buy now
Skip to content