Ponad 11 mln zł na rozwój Podmiotów Ekonomii Społecznej!

Szkolenia ogólne z zakładania i prowadzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz doradztwa grupowe
4 września 2018
Konkurs na Rozwój Instytucjonalny dla Młodych Organizacji Pozarządowych
15 października 2018

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podpisało umowę z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. , w ramach której zostanie uruchomiony fundusz Social Venture Capital (SVC) dla podmiotów ekonomii społecznej. Projekt jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Środki przeznaczone na ten cel to ponad 11,3 mln zł. Przekazywanie transz na zwiększenie kapitału rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Czym jest fundusz SVC oraz zakres wsparcia? LINK TUTAJ

Buy now
Skip to content