Fundusz Gwarancyjny dla podmiotów ekonomii społecznej

Ogólnopolski Tydzień Kariery
15 października 2018
Europejskie Dni Pracodawców 2018 pod hasłem ,,Odkryj swój talent’’
26 października 2018

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił nowy instrument zwrotny w postaci gwarancji dla PES. Środki Funduszu Gwarancyjnego przeznaczone są na udzielanie gwarancji spłaty kredytów dla Podmiotom Ekonomii Społecznej przez Banki zrzeszające, z którymi BGK zawarł w grudniu 2017 r. umowę o współpracy oraz przez przystępujące do współpracy w zakresie realizacji tej umowy zrzeszone banki spółdzielcze.

Celem uruchomienia Funduszu Gwarancyjnego jest wzmocnienie sektora podmiotów ekonomii społecznej. Instrument zakłada dzielenie ryzyka kredytowego z instytucją finansującą i umożliwienie wdrażania przez PES przedsięwzięć finansowanych kredytem oraz wypłatę z gwarancji, jeżeli PES nie ureguluje swoich zobowiązań. W istocie udostępnianie są PES zabezpieczenia (gwarancje), dzięki którym będzie on w stanie spełnić wymogi związane z pozyskaniem kapitału na warunkach rynkowych, a w rezultacie wzmocnić swoją pozycję na rynku. Dzięki ograniczeniu ryzyka banków udzielających finansowania (możliwa wypłata z tytułu gwarancji, jeżeli PES nie ureguluje swoich zobowiązań), PES uzyskają dostęp do środków finansowych ze źródeł innych niż środki publiczne (europejskie i krajowe).

Więcej informacji o Funduszu Gwarancyjnym : https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

Buy now
Skip to content