Konkurs na organizację zadań publicznych w 2019 roku

Życzenia Bożonarodzeniowe
19 grudnia 2018
Ogłoszenie o naborze do grupy dotacyjnej – Grupa Docelowa nr 2
14 stycznia 2019

Urząd Miasta Bielsk Podlaski ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym, ochrony zdrowia, wspierania osób starszych, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Formularz ofert należy złożyć poprzez serwis internetowy www.witkac.pl do dnia 17 stycznia 2019 roku.  Następnie wydrukowany formularz wraz z niezbędnymi załącznikami należy podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i przekazać osobiście lub za pośrednictwem poczty na Biuro Podawcze Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 pok. 16 do dnia 18 stycznia 2019 roku do godz. 15.30.

Więcej informacji na temat konkursu znajdziesz TUTAJ

Buy now
Skip to content