Szkolenia ogólne z zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych

Nabór wniosków dotacyjnych – Runda I
15 maja 2019
Lista rankingowa wniosków o udzielenie bezzwrotnych dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach naboru I
24 czerwca 2019
1
2
3
4

W dniach od 6 do 14 maja 2019 roku w Bielsku Podlaskim odbyło się szkolenie dla osób bezrobotnych mających na celu przygotowanie grup założycielskich do prowadzenia przedsiębiorstw społecznych.  Szkolenie obejmowało zagadnienia z zakresu m.in.: zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych, prowadzenie działalności gospodarczej (w tym przedsiębiorstw społecznych) lub działalności odpłatnej i nieodpłatnej w ramach PS, prawa pracy, znajomości podstawowych ustaw, prawa podatkowego, księgowości, zarządzania organizacją, pisania biznesplanów.

Szkolenie prowadził Pan Piotr Janewicz. W trakcie spotkań pojawiało się wiele pytań na które prowadzący udzielał wyczerpujących odpowiedzi.

Buy now
Skip to content