Zaproszenie do udziału w Targach Ekonomii Społecznej w Bielsku Podlaskim

Lista rankingowa wniosków o udzielenie bezzwrotnych dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach naboru I
24 czerwca 2019
Konwent Osób z Niepełnosprawnością
16 września 2019

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim” serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej (m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, WTZ-ty) do udziału  w Targach Ekonomii Społecznej w Bielsku Podlaskim (Amfiteatr Miejski w Parku Królowej Heleny) w dniu 8 września 2019r. w godz. 15.30 – 18.00 organizowanych w ramach projektu ,,Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim’’ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Targi odbędą się w ramach Festynu ,,Z Pelargonią’’ organizowanego przez Bielski Dom Kultury. Targi Ekonomii Społecznej są wspólną inicjatywą OWES i BDK-u i mają na celu: promowanie idei ekonomii społecznej, dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami w obszarze ekonomii społecznej, budowanie sieci współpracy na rzecz ekonomii społecznej, możliwość nawiązania współpracy przez różne podmioty, promocja podmiotów ekonomii społecznej z Subregionu Bielskiego oraz ich produktów i usług.

Udział w Targach Ekonomii Społecznej jest bezpłatny. Wszyscy wystawcy wyrażający chęć zaprezentowania się podczas Targów proszeni są o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i wysłanie na adres email: rmpietrzak@gmail.com  03 września 2019r. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Targach zostały określone w Regulaminie dołączonym do Formularza Zgłoszeniowego.

Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr tel.

85 833 27 08 – Anna Cierniak

607 881 416 – Renata Pietrzak

505 282 645 – Sławomir Sidoruk

Plik do pobrania: Formularz zgłoszeniowy wraz z Regulaminem Targów

Buy now
Skip to content