Konwent Osób z Niepełnosprawnością

Zaproszenie do udziału w Targach Ekonomii Społecznej w Bielsku Podlaskim
2 sierpnia 2019
Ogłoszenie II nabór wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji na tworzenie miejsc pracy
17 września 2019

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, przedstawicieli organizacji, samorządów, instytucji oraz grup nieformalnych na II Subregionalny Konwent Osób z Niepełnosprawnościami pod hasłem ,,Aktywni Obywatele i Obywatelki’’, który odbędzie się 20 września 2019 roku w Hotelu Kresowiak w Siemiatyczach. Będzie to okazja do dyskusji o tym jak wzmocnić udział osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i politycznym.

 

ORGANIZATORZY:  

Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami, Miasto Siemiatycze, OWES w  Subregionie Bielskim oraz Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”

MIEJSCE I TERMIN:

 

Siemiatycze, Hotel Kresowiak (ul.Grodzieńska 7), piątek 20 września 2019. , godz. 11.00

 

PROGRAM SPOTKANIA:

10:30 – 11:00 Rejestracja gości

11:00 – 11:15 Otwarcie Konwentu Osób z Niepełnosprawnościami

11:15 – 11:45 Artykuł 29 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami: Prawo do udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu politycznym i publicznym

W trakcie sesji połączymy się przez Skype z p. JANINĄ OCHOJSKĄ – założycielką i prezeską Polskiej Akcji Humanitarnej, posłanką do Parlamentu Europejskiego

11:45 – 12:30 W jaki sposób wzmocnić obecność osób z niepełnosprawnościami w życiu politycznym i publicznym regionu? Praca warsztatowa

12:30 – 13:10 Przerwa kawowa

13:10 – 13:30 Prezentacja wyników pracy warsztatowej

13:30 – 14:00 Dyskusja na tematy zgłaszane przez uczestników Konwentu

Zamknięcie Konwentu i pamiątkowe zdjęcie

14:00 Lunch

 

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU do dnia 18.09.2019: tel. 600 881 572kontakt@centrumnawschodzie.pl

Buy now
Skip to content