Relacja z Targów Ekonomii Społecznej w Bielsku Podlaskim

Ogłoszenie II nabór wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji na tworzenie miejsc pracy
17 września 2019
Lista rankingowa wniosków o udzielenie bezzwrotnych dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach naboru II
26 września 2019
W dniu 8 września 2019 roku w Amfiteatrze Miejskim w Parku Królowej Heleny w Bielsku Podlaskim odbyły się Targi Ekonomii Społecznej, które miały miejsce w ramach Festynu ,,Pelargonia’’, organizowanego przez Bielski Dom Kultury. Targi Ekonomii Społecznej były wspólną inicjatywą OWES i BDK-u.Podczas targów swoje usługi i produkty zaprezentowały podmioty ekonomii społecznej z Subregionu Bielskiego (powiatu bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego). Celem Targów Ekonomii Społecznej było promowanie idei ekonomii społecznej, dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami w obszarze ekonomii społecznej, budowanie sieci współpracy na rzecz ekonomii społecznej, promocja lokalnych organizacji pozarządowych oraz możliwość nawiązania współpracy przez różne podmioty.Oprócz prezentacji ofert i usług organizacji pozarządowych miały miejsce dodatkowe atrakcje takie jak występy różnych zespołów  oraz liczne konkursy dla dzieci i dorosłych. Targi zakończyły się potańcówką z częstochowską kapelą biesiadną ,,Grupa Romana’’.
Buy now
Skip to content