Szkolenie lokalnych liderów

Informacja o ogłoszeniu konkursu w ramach Działania 2.9 PO WER
6 listopada 2019
Nabór wniosków dotacyjnych – Runda III
20 grudnia 2019

Na przełomie października i listopada 2019 roku odbyło się szkolenie lokalnych liderów z subregionu bielskiego. Wzięło w nim udział 12 osób będących lokalnymi liderami ekonomii społecznej – po 4 osoby z powiatu siemiatyckiego, bielskiego i hajnowskiego. Szkolenie obejmowało zagadnienia z zakresu:
• narzędzi i kompetencji przydatnych w pracy animatora;
• procesu grupowego – skuteczna komunikacja ,praca zespołowa;
• zawiązywania i rozwijania partnerstw lokalnych;
• inicjowania moderowania dyskusji w lokalnym środowisku;
• motywowania do działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.
Spotkanie przeprowadził Pan Maciej Raciborski.

Buy now
Skip to content