Ogłoszenie o konkursie w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”

Lista rankingowa wniosków o udzielenie bezzwrotnych dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach naboru III
16 stycznia 2020
Mikrodotacje w ramach programu FIO Podlaskie Lokalnie
9 marca 2020

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert pn.,,Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020’’. Składane oferty mają realizować cel główny programu, jakim jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

Ofertę wraz z oświadczeniami należy złożyć w 1 egzemplarzu w terminie do 2 marca 2020 r.

Więcej informacji dostępnych na stronie: LINK

Buy now
Skip to content