Ogłaszamy II nabór wniosków na zakup produktów/usług od PES/PS

Uwaga! Ogłaszamy nabór wniosków na zakup produktów/usług od PES/PS (aktualizacja 11.12.2020 – NABÓR ZAKOŃCZONY)
7 sierpnia 2020
Tak ludzie biorą sprawy w swoje ręce [WIDEO]
31 marca 2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozpoczynamy II Nabór umożliwiający naszemu Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej zakup usług/produktów od podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych związanych z przeciwdziałaniem wystąpienia COVID-19 i przekazanie ich nieodpłatnie instytucjom pomocowym i innym uprawnionym osobom.

Do kogo skierowane wsparcie ?

Wsparcie skierowane jest do Podmioty Ekonomii Społecznej/Przedsiębiorstwa Społeczne działające na terenie subregionu bielskiego, tj. powiat bielski, hajnowski, siemiatycki, będące w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej COVID-19.

Kiedy?

Nabór wniosków trwa od 11-12-2020r. do 18-12-2020 lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na przedmiotowe wsparcie lub zakończenia stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na czym polega wsparcie OWES?

Wsparcie polega na dokonywaniu przez OWES zakupów produktów i usług od PES/PS, które zostaną wykorzystane przez różne podmioty/instytucje na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19

Co może kupić OWES od PES/PS?

Produkcja środków ochrony osobistej (maseczek ochronnych, przyłbic); usługi cateringowe, usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej, zwłaszcza opiekuńcze lub asystenckie, sprzedaż środków higienicznych, usługi czyszczenia itp.

Zapraszamy do składania wniosków i zapoznania się z REGULAMINEM

Wszystkie przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej, które chciałby skorzystać ze wsparcia prosimy o kontakt:

e-mail: mpips.finanse@gmail.com

tel.: 570 994 220

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ ZAPOTRZEBOWANIA NA PRODUKT/USŁUGĘ

PROTOKÓŁ ODBIORU

WNIOSEK

Buy now
Skip to content