Aktualności

17 września 2019

Ogłoszenie II nabór wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji na tworzenie miejsc pracy

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim ogłasza II Nabór wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji na tworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne oraz wsparcia pomostowego w formie finansowej jak […]
16 września 2019

Konwent Osób z Niepełnosprawnością

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, przedstawicieli organizacji, samorządów, instytucji oraz grup nieformalnych na II Subregionalny Konwent Osób z Niepełnosprawnościami pod hasłem ,,Aktywni Obywatele i Obywatelki’’, który odbędzie się 20 września 2019 roku w Hotelu Kresowiak w Siemiatyczach. Będzie to okazja do dyskusji o […]
2 sierpnia 2019

Zaproszenie do udziału w Targach Ekonomii Społecznej w Bielsku Podlaskim

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim” serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej (m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, WTZ-ty) do udziału  w Targach Ekonomii Społecznej w Bielsku Podlaskim (Amfiteatr Miejski w Parku Królowej Heleny) w dniu 8 września 2019r. w […]
24 czerwca 2019

Lista rankingowa wniosków o udzielenie bezzwrotnych dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach naboru I

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu listę rankingową wniosków o udzielenie bezzwrotnych dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach naboru I. POBIERZ LISTĘ RANKINGOWĄ
Buy now
Skip to content