Aktualności

24 czerwca 2019

Lista rankingowa wniosków o udzielenie bezzwrotnych dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach naboru I

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu listę rankingową wniosków o udzielenie bezzwrotnych dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach naboru I. POBIERZ LISTĘ RANKINGOWĄ
27 maja 2019

Szkolenia ogólne z zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych

W dniach od 6 do 14 maja 2019 roku w Bielsku Podlaskim odbyło się szkolenie dla osób bezrobotnych mających na celu przygotowanie grup założycielskich do prowadzenia przedsiębiorstw społecznych.  Szkolenie obejmowało zagadnienia z zakresu m.in.: zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych, prowadzenie działalności gospodarczej (w tym przedsiębiorstw […]
15 maja 2019

Nabór wniosków dotacyjnych – Runda I

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim ogłasza I Nabór wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji na tworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne oraz wsparcia pomostowego w formie finansowej jak […]
24 kwietnia 2019

Spotkanie animacyjne w Mielniku

W dniu 16 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie animacyjne pt. „Aktywny Mielnik”.  Spotkanie zorganizowaliśmy wspólnie z samorządem gminy Mielnik. Wzięło w nim udział ponad 30 osób: przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, lokalni liderzy, artyści, przedsiębiorcy, pracownicy instytucji samorządowych, osoby zainteresowane rozwojem swojej gminy […]
Buy now
Skip to content