Aktualności

15 maja 2019

Nabór wniosków dotacyjnych – Runda I

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim ogłasza I Nabór wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji na tworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne oraz wsparcia pomostowego w formie finansowej jak […]
24 kwietnia 2019

Spotkanie animacyjne w Mielniku

W dniu 16 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie animacyjne pt. „Aktywny Mielnik”.  Spotkanie zorganizowaliśmy wspólnie z samorządem gminy Mielnik. Wzięło w nim udział ponad 30 osób: przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, lokalni liderzy, artyści, przedsiębiorcy, pracownicy instytucji samorządowych, osoby zainteresowane rozwojem swojej gminy […]
11 kwietnia 2019

,,Decydujesz, pomagamy’’

Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych ,,Stocznia’’ ogłasza nabór do szóstej edycji programu ,,Decydujesz, pomagamy’’. Program grantowy skierowany jest do lokalnych organizacji pozarządowych, społeczników oraz grup nieformalnych. Ma on za zadanie wesprzeć lokalne organizacje w realizacji projektów na rzecz […]
10 kwietnia 2019

VIII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zaprasza do udziału w VIII Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej pod hasłem ,,Zorganizuj z nami przyjęcie’’. Głównym celem Targów jest promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz integracja ich przedstawicieli z mieszkańcami województwa podlaskiego. VIII […]
Buy now
Skip to content