Oferta OWES

Z subregionu bielskiego obejmującego powiaty: hajnowski, bielski, siemiatycki, oferujemy bezpłatnie:
- Szkolimy i doradzamy osobom fizycznym, które są zainteresowane założeniem i działalnością w podmiotach ekonomii społecznej w subregionie bielskim
- Doradzamy i przygotowujemy podmioty ekonomii społecznej do ekonomizowania działalności poprzez podjęcie działalności odpłatnej/nieodpłatnej pożytku publicznego, działalności gospodarczej lub przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne, pomagamy w pozyskiwaniu dotacji i pożyczek
- Wspieramy przedsiębiorstwa społeczne specjalistycznymi usługami biznesowymi: prawnymi, marketingowymi, księgowymi, zarządzania kapitałem osobowym, finansowymi
- Udzielamy wsparcia finansowego na założenie i rozwój przedsiębiorstwa społecznego w kwocie do 20000,00 zł dotacji na każdą uprawnioną osobę oraz wsparcie pomostowe w okresie do 12 miesięcy.Oferujemy specjalistyczne kursy zawodowe, wizyty studyjne oraz opiekę prawno-formalną przez cały okres uczestnictwa w projekcie nowopowstałego przedsiębiorstwa.
- Promujemy ekonomię społeczną oraz wspieramy tworzenie i rozwój inicjatyw, projektów, partnerstw lokalnych ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej
- Szkolimy lokalnych liderów
Buy now
Skip to content