Dla osób bezrobotnych

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

  • Nie trzeba być zarejestrowanym w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, aby móc skorzystać z oferty OWES (definicja osoby bezrobotnej)
  • Osoby bezrobotne, defaworyzowane na rynku pracy, zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach i doradztwie, przygotowujących do założenia i prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej (np. stowarzyszenia, fundacji) – Zobacz: ścieżka wsparcia nr 1
  • Z kolei podczas specjalistycznych szkoleń i doradztwa przekażemy wiedzę na temat przedsiębiorstw społecznych (spółdzielni socjalnych, spółek non-profit, organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą) – Zobacz: ścieżka wsparcia nr 2
  • Osoby, które przejdą ścieżkę wsparcia nr 2, będą mogły ubiegać się o dotację na założenie, przystąpienie do, albo zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym – Zobacz: dotacje

Zostań przedsiębiorcą społecznym, zacznij pracować u siebie!

Buy now
Skip to content