Dla podmiotów ekonomii społecznej (PES)

DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

  • Państwa organizacja robi wiele dobrego, ale stale cierpi na brak funduszy? Konkursy ogłaszane przez samorządy i grantodawców są niedopasowane tematycznie do tego, co robi organizacja? Darczyńcy nie są wystarczająco hojni? Może zatem czas uniezależnić się finansowo?
  • Oferujemy bezpłatne szkolenia i doradztwo na temat ekonomizowania stowarzyszeń i fundacji. Pokażemy jak prawidłowo prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego oraz jak uruchomić w organizacji działalność gospodarczą – Zobacz: ścieżka wsparcia nr 3
  • Jeśli w trakcie projektu zdecydują się Państwo przekształcić swój podmiot w przedsiębiorstwo społeczne (PS), oferujemy na dobry start także konkretne wsparcie finansowe – Zobacz: dotacje
  • Ponadto zapraszamy do bezpłatnego udziału w Targach Ekonomii Społecznej na terenie Subregionu Bielskiego. To doskonała okazja zaprezentowania działalności, zbudowania sieci kontaktów, sprzedaży produktów i usług,  nawiązania bliższych relacji z lokalną społecznością.
Buy now
Skip to content