Dla przedsiębiorstw społecznych (PS)

DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH (PS)

  • Jeżeli Państwa organizacja lub spółdzielnia socjalna już spełnia wszystkie kryteria przedsiębiorstwa społecznego oferujemy specjalnie dopasowaną do Państwa potrzeb ścieżkę bezpłatnego wsparcia biznesowego – Zobacz: ścieżka wsparcia nr 4
  • Oferujemy także dotacje i wsparcie pomostowe na utworzenie w Państwa przedsiębiorstwie społecznym nowych miejsc pracy – Zobacz: dotacje
  • Zapraszamy do bezpłatnego udziału w Targach Ekonomii Społecznej, które zostaną zorganizowane w Subregionie Bielskim. Będzie to doskonała okazja zaprezentowania działalności, zbudowania sieci kontaktów, sprzedaży produktów i usług, nawiązania bliższych relacji z całą lokalną społecznością.
Buy now
Skip to content