Dla samorządów

DLA SAMORZĄDÓW

  • Przedstawicieli samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych) zapraszamy do udziału w cyklu spotkań z Animatorem OWES – Zobacz: ścieżka wsparcia nr 6
  • Samorządy zainteresowane powołaniem przedsiębiorstwa społecznego (np. spółdzielni socjalnej osób prawnych) otrzymają od nas wsparcie doradcze. W ramach Projektu mogą także ubiegać się o wsparcie finansowe na utworzenie spółdzielni –  Zobacz: dotacje
Buy now
Skip to content