Dla lokalnej społeczności

DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Rozwój ekonomii społecznej niesie poprawę życia osobom, które z różnych powodów (niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, skomplikowane historie życiowe) na rynku pracy mają najtrudniej. Ekonomia społeczna to także przestrzeń aktywności, innowacyjnych działań, pozytywnych zmian społecznych. Dzięki działalności OWES, Subregion Bielski zyska wiele nowych podmiotów ekonomii społecznej, powstaną kolejne przedsiębiorstwa społeczne, wzmocnimy także podmioty już istniejące. Wiele osób, które nie widziały dotąd szansy na zatrudnienie na lokalnym ryku, w ramach naszego Projektu tę pracę znajdzie. Mieszkańcy Subregionu w codziennym życiu zauważą pozytywne efekty działań OWES, zobaczą je także podczas Targów Ekonomii Społecznej. Historie konkretnych osób, organizacji, przedsiębiorstw społecznych zaprezentujemy na łamach lokalnych mediów – w spotach, artykułach.

Rozwój ekonomii społecznej oznacza rozwój całego Subregionu. Wszystkich mieszkańców zachęcamy więc do włączania się w budowanie lokalnych partnerstw i koalicji na rzecz ekonomii społecznej.

W przypadku jakichkolwiek pytań, personel OWES jest zawsze do Państwa dyspozycji – Kontakt.

Buy now
Skip to content