Ścieżka wsparcia nr 3

Ścieżka wsparcia nr 3

DLA KOGO:

 • Przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) i innych podmiotów ekonomii społecznej (PES),
 • Przedstawiciele innych podmiotów, np. jednostek samorządu terytorialnego, parafii, zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstw społecznych.

Wsparciem zostanie objętych 86 podmiotów.

FORMY WSPARCIA:

 • Szkolenia grupowe z zakresu ekonomizowania podmiotów ekonomii społecznej PES oraz zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych (PS)
 • Indywidualne doradztwo ogólne

Program szkolenia i doradztwa obejmie m.in.:

 • podejmowanie i prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego
 • rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • tworzenie i rejestrowanie przedsiębiorstw społecznych (PS)
 • różnorodne formy prawne i typy PS
 • prawo pracy, podatkowe, księgowość
 • zarządzanie organizacją, motywowanie pracowników,
 • pozyskiwanie zewnętrznego finansowania,
 • pisanie biznesplanów
 • oraz inne tematy zdiagnozowane w badaniu ankietowym.

REKRUTACJA:

Zgłoszenia przyjmowane są w sposób ciągły, aż do wyczerpania środków na realizację tej formy wsparcia.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i staranne wypełnienie Formularzy Rekrutacyjnych (wraz z załącznikami). Formularze należy dostarczyć bezpośrednio do Biura Projektu albo przesłać pocztą na adres: OWES w Subregionie Bielskim, Bielsk Podlaski ul.  3-go Maja 17, p. 310 (Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim).

W celu uzyskania pomocy przy wypełnianiu Formularzy, prosimy o kontakt z Kluczowym Doradcą odpowiadającym za dany powiat – KONTAKT

DO ŚCIĄGNIĘCIA:

UWAGA – oddzielny Formularz wypełnia organizacja/podmiot i przedstawiciel/-ka tej organizacji, który/-a weźmie udział w projekcie. Prosimy o wypełnienie OBU Formularzy

Regulamin Świadczenia Usług OWES w Subregionie Bielskim

Formularz Rekrutacyjny – Podmiot Prawny (GD3) – wypełnia organizacja/podmiot delegujący

Formularz Rekrutacyjny – Osoba Fizyczna (GD3) – wypełnia osoba delegowana

Umowa z PES GD3

Buy now
Skip to content