Ścieżka wsparcia nr 4

Ścieżka wsparcia nr 4

DLA KOGO:

  • istniejące przedsiębiorstwa społeczne (PS),

Wsparciem zostanie objętych 30 PS.

FORMY WSPARCIA:

  • Indywidualne doradztwo biznesowe dotyczące budowania konkurencyjności PS, dopasowane do potrzeb konkretnego PS (w tym m.in.: poszukiwanie partnerów, identyfikowanie nisz rynkowych, przygotowywanie ofert, praca nad biznesplanem, negocjacje z instytucjami pożyczkowymi, wdrażanie innowacji i planów rozwojowych);
  • Indywidualne specjalistyczne doradztwo prawne, księgowe, biznesowe, marketingowe, finansowe.

REKRUTACJA:

Zgłoszenia przyjmowane są w sposób ciągły, aż do wyczerpania środków na realizację tej formy wsparcia.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i staranne wypełnienie Formularzy Rekrutacyjnych (wraz z załącznikami). W celu zdiagnozowania Państwa potrzeb i określenia indywidualnej ścieżki wsparcia dla Państwa przedsiębiorstwa społecznego, prosimy o kontakt z Kluczowym Doradcą Biznesowym odpowiadającym za dany powiat i umówienie się na spotkanie – KONTAKT

DO ŚCIĄGNIĘCIA:

UWAGA – oddzielny Formularz wypełnia organizacja/podmiot i przedstawiciel/-ka podmiotu, który/-a weźmie udział w Projekcie. Prosimy o wypełnienie OBU Formularzy

Regulamin Świadczenia Usług OWES w Subregionie Bielskim

Formularz Rekrutacyjny – Podmiot Prawny (GD4) – wypełnia organizacja/podmiot delegujący

Formularz Rekrutacyjny – Osoba Fizyczna (GD4) – wypełnia osoba delegowana

Umowa z PS GD4

Buy now
Skip to content