Ścieżka wsparcia nr 5

Ścieżka wsparcia nr 5

DLA KOGO:

  • lokalni liderzy, osoby działające na rzecz lokalnej społeczności, mające odpowiednie kompetencje i motywację do działań na rzecz ekonomii społecznej w swoim lokalnym środowisku.

Wsparcie skierowane do 12 osób (max. 4 osoby z każdego powiatu).

FORMY WSPARCIA:

  • Szkolenie z zakresu animacji lokalnych

Program szkolenia obejmie m.in.:

  • zawiązywanie oraz rozwijanie partnerstw lokalnych, sieci współpracy, koalicji
  • przepisy prawne dotyczące PES,
  • budowanie relacji w środowisku lokalnym, animowanie dyskusji
  • motywowanie aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej
  • budowanie grup inicjatywnych/założycielskich,
  • moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku lokalnym,
  • motywowanie osób i podmiotów (w tym instytucji publicznych) do podejmowania i kontynuowania działań na rzecz ekonomii społecznej.

REKRUTACJA:

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i staranne wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego (wraz z załącznikami). W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kluczowym Doradcą odpowiadającym za dany powiat – KONTAKT

DO ŚCIĄGNIĘCIA:

Regulamin Świadczenia Usług OWES w Subregionie Bielskim

Formularz Rekrutacyjny (GD5)

Umowa z UP GD5

Buy now
Skip to content