Ścieżka wsparcia nr 6

Ścieżka wsparcia nr 6

DLA KOGO:

  • przedstawiciele sektora publicznego,
  • przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej (PES)

Wsparcie skierowane łącznie do 120 osób z gmin należących do Subregionu Bielskiego.

FORMY WSPARCIA:

  • Spotkania zorganizowane w gminach Subregionu Bielskiego z Animatorem OWES

Program spotkań obejmuje m.in.:

  • możliwości zwiększenia udziału i znaczenia podmiotów ekonomii społecznej (PES) na lokalnym rynku,
  • możliwości zwiększania zakresu zlecania dla PES usług społecznych,
  • klauzule społeczne i społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne,
  • kontraktowanie usług społecznych
  • zasady budowania i wzmacniania partnerstw lokalnych.

REKRUTACJA:

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i staranne wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego (wraz z załącznikami). W przypadku pytań prosimy o kontakt z Animatorem OWES  – KONTAKT

DO ŚCIĄGNIĘCIA:

Regulamin Świadczenia Usług OWES w Subregionie Bielskim

Formularz Rekrutacyjny (GD6) dla osób fizycznych

Formularz Rekrutacyjny (GD6) dla osób prawnych

Buy now
Skip to content